Malowanie linii parkingowych

W dzisiejszych czasach samochody towarzyszą nam praktycznie wszędzie. Większość transportu oparta jest na dostawach świadczonych za pomocą aut dostawczych i ciężarowych. Samochody osobowe natomiast umożliwiają nam bycie mobilnym i niezależnym od zbiorowej komunikacji publicznej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zwłaszcza tam, gdzie komunikacja ta jest rzadka lub nie dociera w ogóle. W takich sytuacjach nie pozostaje nic innego jak korzystanie z własnego auta. W ślad za tym pojawiła się także konieczność stworzenia niezbędnej infrastruktury służącej samochodom. Żeby usprawnić ruch drogowy, niezbędne jest dalsze rozwijanie sieci dróg, autostrad, czy obwodnic miast. Każdy samochód musimy jednak kiedyś zaparkować, dlatego parkingi są nieodłączną częścią samochodowej infrastruktury.
Malowanie linii parkingowych

Prawidłowe oznakowanie parkingów

Zarówno w pobliżu naszych domów na osiedlach mieszkaniowych przy centrach handlowych, biurach, zakładach pracy i w wielu innych miejscach znajdziemy parkingi. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić sytuację, gdyby każdy posiadacz samochodu lub dostawca parkował swój pojazd bez zachowania jakichkolwiek zasad. Doprowadziłoby to w krótkim czasie do całkowitego chaosu oraz paraliżu komunikacyjnego. Żeby uniknąć takich sytuacji, projektowanie parkingów lub miejsc postojowych powierza się wyspecjalizowanym firmom, które przy tego typu zadaniach muszą brać pod uwagę wszystkie obowiązujące w naszym kraju przepisy. Nie może więc tu być mowy o jakichkolwiek samowolkach przy projektowaniu. Kluczowe dla zachowania porządku i bezpieczeństwa na tego typu obiektach jest prawidłowe i widoczne oznakowanie poziome parkingów. Dzięki widocznym liniom oraz innym znakom graficznym kierujący samochodami wiedzą jak należy wspólnie w sposób bezpieczny i niekolidujący z innymi użytkownikami korzystać z parkingu.
Skontaktuj się z nami
505 189 131

Oznakowanie parkingu należy regularnie odświeżać

Stosowane obecnie przy malowaniu parkingów cienkowarstwowe farby akrylowe są bardzo odporne na ścieranie oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Niemniej jak w przypadku wszystkich urządzeń techniczne z czasem warunki atmosferyczne, a często ogromna intensywność ruchu mogą powodować, że konieczne stanie się uzupełnienie ewentualnych ubytków lub ogólne odświeżenie oznakowania. W związku z tym warto co jakiś czas przewidzieć w budżecie ponowne malowanie linii parkingowych chociażby po to, by wyeliminować wszelkie sytuacje sporne mogące pojawić się na zarządzanym przez nas parkingu. Niestety konflikty o miejsca postojowe to codzienność na terenie różnych kompleksów nieruchomości mieszkaniowych. Ponowne malowanie linii pól parkingowych oraz malowanie miejsc parkingowych to najprostszy sposób pozwalający na to, aby każdy posiadacz takiego miejsca wiedział dokładnie, gdzie może pozostawić swoje auto. Pamiętajmy przy tym, by usługi te były świadczone przez firmy zajmujące się profesjonalnie malowaniem oznakowania poziomego parkingów. Przykładem takiej firmy, posiadającej dodatkowo odpowiednie doświadczenie w tej branży jest firma oznakowanie-poziome.pl z Krotoszyna.

Parkingi zakładowe

Oczywiście zakłady pracy także posiadają swoje parkingi dedykowane przede wszystkim dla pracowników. Także i tam należy regularnie przeprowadzać malowanie parkingów, a także pozostałego oznakowania poziomego wszystkich dróg wewnętrznych istniejących na terenie firmy. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Nierzadko w bezpośredniej bliskości znajdują się ciągi piesze dla pracowników oraz drogi dojazdowe dla aut ciężarowych. Nie wolno dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji, gdy istniejące stare linie są słabo widoczne lub uszkodzone. Zadbajmy zawczasu o poprawne malowanie linii parkingowych oraz pozostałych, a być może zminimalizujemy ryzyko wystąpienia w przyszłości groźnych sytuacji.
Malowanie pasów parkingowych

Imię i nazwisko:


Email:


Wiadomość: